İK POLİTİKAMIZ

Anadolu Hastaneleri’nin İnsan Kaynakları politikasının temelleri, kurumumuzun “hasta odaklı kurumsal yönetim” yaklaşımına dayanmaktadır.

Etik uygulamalardan taviz vermeden, her koşulda hasta sağlığını ve memnuniyetini temel hedef olarak benimseriz. Bu yolda çalışanlarımızdan güç alırız. Başarıya giden yolda; doğru kişileri doğru işe yerleştirmenin önemine inanırız. Potansiyeli yüksek çalışanlarımızın gelişimlerini destekler, performansa dayalı kariyer yönetimi yapar, çalışanlarımızla sürdürülebilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurarız.

İnsan Kaynakları’nın Misyonu

Anadolu Hastaneleri, sağlık sektöründeki öncü rolü doğrultusunda çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için her türlü fırsatı yaratan bir kurumdur. Sağlık çalışanları tarafından en çok çalışılmak istenilen hastane olma misyonuyla, 1991 yılından bu yana üstün nitelikli doktorlar ve tecrübeli sağlık personeli yetiştirmektedir.

İnsan Kaynakları’nın Vizyonu

Çalışanlarımızın gurur duyacağı bir çalışma ortamı yaratarak, hastanemizin başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamayı İnsan Kaynakları vizyonu olarak benimseriz. Yüksek nitelikli çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve sürekli üstün performans göstermelerini destekleyerek, hastaların en çok tercih ettiği hastane olmayı ve bu konumu korumayı amaçlarız.